Katalog produktů
Rychlý dotaz


Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Septiky

Septiky - použití, funkce  

   Septiky / septik je vhodným řešením jako nejmenší a nenáročná domovní čistírna odpadních vod pro odvádění splaškových vod z malých objektů. Septik se skládá ze tří komor, kde se průtokem odpadní vody postupně čistí a dochází zde k degradaci, vyhnívání a zbavování kalů v anaerobních podminkách. Následně zde dochází k vypuštění přes hlavní čistící jednotku ( čov , biofiltr ) do vodoteče nebo kanalizace. Vhodnost použití septiku v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem. Septiky splňují podmínky ČSN 756402 a zařazují se v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavním čistícím stupněm >>>

 

Septik - popis  

    Septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž, svařená z polypropylenových desek o síle 5 - 15mm. Konstrukční uspořádání je tříkomorové, jednotlivé komory jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují komínky s plastovým poklopem >>>
Septiky se vyrábějí v několika variantách:
► septiky hranaté
► septiky válcové
Septik
/ septiky jsou standartně opatřené víkem, přítokovým a odtokovým potrubím. Při výskytu povrchové, podzemní tlakové vody nebo sesuvu půdy, velké hloubce nebo u cesty, je nutné, aby se septiky opatřili výztuhou proti vztlaku a pomocným žebrováním >>>

 

                                    Septik - odvoz k zákazníkovi  Obetonování septiku  Obetonování septiku, armování  Septik 4 m3  Septik 15 m3  Septik válec

 
Septiky -  účinnost čištění

    Čištění odpadních vod v septikách je způsob užívaný dlouhou dobu. Účinnost čištění v septikách je možné orientačně stanovit v redukci NL na 50 % a BSK5 na 15 - 30 %. Pro zlepšení čistícího procesu doporučujeme aplikovat do septiku každý měsíc denitrifikační a nitrifikační bakterie >>>

 

Septik - obsluha a údržba

   Spočivá v pravidelné kontrole vrstvy usazeného kalu a v případě, že výška kalu dosahuje jedné třetiny užitečné hloubky, je nutné kal vyvézt na centralní čov. Doporučujeme však vyvézt alespoň jednou za rok. Při odkalování se musí v septiku ponechána vrstva kalu cca (15 cm) pro nové naočkování >>>

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.