Katalog produktů
Rychlý dotaz


Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Filtry pro jezírka

Biofiltry pro zahradní jezírka - JFGH, JFGV a JFGV/ski

   Jezírkové filtry řady JFGH, JFGV a JFGV/ski jsou vyráběny naší firmou a dlouhodobě zkoušeny a vylepšovány na základě zkušeností s úpravou vody. U všech typů je jednoduchá údržba a obsluha. Jezírková filtrace nám napomáhá udržovat potřebnou biologickou rovnováhu, bylo by však zavádějící, spoléhat se při provozu na jakýkoliv filtr, jako na technické zařízení, které nás zbaví starostí o údržbu vody v zahradním jezírku. I ten technicky nejdokonalejší, nejdražší jezírkový  filtr renomované značky ve většině případů nemůže zajistit trvale a dlouhodobě takovou kvalitu vody, že bychom se obešli bez pravidelné částečné výměny vody a odkalování. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje mnoho aspektů. Je to např. charakter okolí, nálety pylů a listí, počet a druhy rostlin jak ve vodě, tak stromy kolem vody, množství ryb, krmení, sluneční svit, vlastnosti, teplota, pH vody a cirkulace >>>
   Toto všechno je živnou půdou především pro řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě, domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem. Je zapotřebí si uvědomit, že biologická rovnováha je i ve volné přírodě velmi citlivou záležitostí a je zcela nesprávné se domnívat, že ji lze vytvořit ze dne na den, navíc ve vodní nádrži o objemu několika málo m3. Vytvoření přírodních podmínek pro malou vodní plochu - jezírko, se Vám nepodaří bez kvalitního jezírkového filtru s velkou bakterijní zónou a velkou filtrační schopností. Výběr jezírkové filtrace by se měl vždy konzultovat s prováděcí firmou nebo s někým, kdo má již zkušenosti v dané oblasti. Velikost filtru je úměrná četnosti jeho čištění a jednoduchosti údržby (velký filtr čistíme málo a malý často,
a navíc bez patřičného čistícího efektu) >>> Filtr pro zahradní jezírko

   Ideální a optimální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče 4 - 5 krát za den přes filtrační zařízení. Filtrační zařízení má max. průtok, a ten se odvíjí od členění komor a pracovní plochy biologických nosičů. Účinnost filtru klesá, pokud voda filtrem proteče rychle. Voda musí přes filtr volně protékat.

Použití v souladu s určeným účelem 

   Bio-filtry řady JFGH, JFGV a JFGV/ski jsou určeny výhradně k mechanickému a biologickému čištění zahradních jezírek s rybí obsádkou nebo bez ní při teplotě vody od + 8oC do + 35oC . Správnou funkci Bio-filtru zajišťuje čerpadlo, UV zářič, dmychadlo, případně další příslušenství. Bio-filtr je vhodný i pro použití v koupacích rybnících. Pro jezírko bychom měli volit co největší Bio-filtr s co nejpomalejším průtokem vody. Důležitým příslušenstvím u Bio-filtru je UVC zářič zpomalující růst řas >>>

 

                        Filtr pro jezírko            Jezírkový filtr JFGV                Filtr pro zahradní jezírko JFGVski

Usazení biofiltru

   Jezírkový filtr musí být usazen na pevný a rovný podklad, nebo beton, izoluje se polystyrenem a obsypává pískem nebo hlínou. Víko filtru a případně UV lampa zůstávají volně přístupné >>>

Údržba filtrace

   Rozsah údržby je ovlivněn polohou a způsobem užívání jezírka a závisí na mnoha faktorech, např.: na množství a hmotnosti chovaných ryb, na rozsahu a kvalitě používaného krmiva, na ročním období a na teplotě vody, na množství vodních srážek , na poloze jezírka a jeho zastínění, na minerálním složení vody a jejím pH, na nadmořské výšce a na dalších podmínkách. Údržbu ovlivňuje i stáří jezírka, množství vodních rostlin, existence sedimentů, kalů a řas. Jednoduše se dá říci, že filtr potřebuje údržbu vždy, když jsou filtrační matrace ( média ) špatně průchodná vlivem zachycených mechanických nečistot a bakteriálního flokulantu. Voda pak neprochází filtrem, ale teče po vrchu filtračních rohoží. Pozor - důkladnou údržbu provádějte jen, pokud je to opravdu třeba - přehnanou péčí byste negativně ovlivnili bakteriálně-biologické procesy v Bio-filtru.   

Čerpadla - zásady pro výběr

► výkonnost množství čerpané vody na převýšení od dna jezírka až po výšku vytlačované vody k filtru, skalce, potůčku, vodopádu atd. (obsah vody v jezírku 4 x přefiltrovat za den)
► jaký je max. průtok filtru
► spotřeba el. energie
► životnost a jednoduchost údržby
Toto jsou jenom základní aspekty pro výběr jezírkového filtru a čerpadla, je potřeba brát zřetel i na finanční stránku a vyvarovat se čistě komerčním produktům, které jsou vyrobeny bez patřičných výkonnostních a čistících efektů >>>

                                      Technologie pro stavbu zahradního jezírka

UV zářiče

   Smyslem UV zářičů je odstraňovat zelený zákal vody, způsobený jednobuněčnými řasami. Jejich účinkem se tyto řasy shlukují do větších celků, které dokáže zachytit mechanický filtr. Bez kvalitního a pravidelně čištěného mechanického filtru je tudíž účinek UV zářičů jen velmi omezený.
Naše firma kompletuje k biofiltrům - JFG hlavně UV zářiče značek OASE - Bitron, TMC Pro-Pond a Pro-Clear Advantage a zn. Velda. V záběhu UV zářič nespouštíme, až po určité době, když už jsou vytvořeny základní bakterie (cca 3 - 4 týdny).

Vzduchovací kompresory - dmychadla

   Dmychadla prokysličují vodu v jezírku a filtru zn. Secoh, Hakko, Airtech, Silenta. Postarejte se o dostatek kyslíku ve Vašem rybníčku. Voda se musí pohybovat, aby mohla žít. Nejvhodnější je např. pěnový sloupec, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Dalšími prostředky jak okysličit vodu jsou např. stříkací figury či vzduchovací čerpadla >>>

Automatika elektro - rozvaděč

Řídí chod čerpadel, UV zářiče, světel a dmychadla v zahradním jezírku a koupacím jezírku >>>

Bakterie

   Jsou určeny pro biologické čištění vody pomocí mikroorganismů s kladným účinkem. Dokáží rozkládat a eliminovat množství organických nečistot v jezírku, které do něj napadají z ovzduší, redukují zbytky z potravy a výměšků rybiček. Preventivně působí proti tvorbě řasy tím, že společně s rostlinami odebírají živiny z vody a řasa nemá následně z čeho růst. Udržují biologickou rovnováhu ! Projasňují vodu, jsou vhodné pro osazení biologických filtrů určených do zahradních okrasných jezírek >>>
k čištění vody. Přípravek neškodí rybičkám ani rostlinkám. Bakterie vyžadují ke svému životu velké množství kyslíku. K tomu napomáhá vlastní konstrukce filtru (proudění vody v tenké vrstvě po materiálu s velkým povrchem, v přímém kontaktu se vzduchem), a aktivní dodávání vzduchu. Bakterie pracují v organické hmotě od 5°C nahoru. 

Skimmery a dnové guly

   Pro mechanické čištění vody v jezírku se využívají hladinové skimmery (účinně likvidují plovoucí nečistoty), dnové guly (stahují kal na dně jezírka) a dále různé typy filtračních košů u čerpadla. Vysoká účinnost mechanické filtrace je podmíněna pravidelným čištěním všech prvků filtrační v přímém kontaktu se vzduchem, a aktivní dodávání vzduchu. Bakterie pracují v organické hmotě od 5°C nahoru.

 

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.