Katalog produktů
Rychlý dotaz


Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Čističky - montážní pokyny

Technické parametry čističky odpadních vod

   čističky odpadních vod, čov, čistírna Čističky odpadních vod / čistírny / ČOV GL-5, GL-8, GL-12 jsou vyráběny v základní výšce 1800 mm. Při uložení do větší hloubky je nutné objednat nástavec. Zabudovaná čistírna musi vyčnívat 5 až 10 cm nad terén. Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž s možností kombinace připojení na filtr ZBS nebo plastovou jímku, sloužící jako zásobník vody na zalévání zahrady nebo pro nejrůznější technické účely.

Čističky odpadních vod, čov - manipulace

    Během dopravy je nutné čov ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla. Instalace se provádí podle stavebně montážních pokynů a zvláštní opatrnosti je třeba dbát při instalaci a manipulaci s čističkou odpadních vod v zimních měsících a při poklesu teplot pod +5 oC, kde hrozí poškození čističky.                                              

Čistírny odpadních vod - umístění a stavební připravenost

   Čov umístíme pod úroveň terénu a vždy do míst, kde nebude překážet, tj. mimo vjezdy a komunikace. V zóně spodní vody nebo při umístění čistírny na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění, či o dalších stavebních úpravách. Pokud jsou čistírny odpadních vod použity pro čištění vod z kuchyní nebo jídelen pro větší počet strávníků, je třeba před ně osadit lapol tuků.

Čistírny odpadních vod - propojení a betonáž

   Čistírna odpadních vod se umístí do předem připravené montážní jámy a provede se připojení přítokového a odtokového potrubí. Půdorysné rozměry jámy musí být do všech směrů minimálně o 30cm   větší oproti vnějším rozměrům čov. Dno tvoří pískový podsyp a železobetonová deska. Po usazení se čistírna postupně obetonuje betonem do výšky 20cm po pěticentimetrových vrstvách. Po dosažení přibližně 10cm vrstvy betonu začneme současně s betonováním napouštět vodu do čistírny pro vyrovnání tlaků uvnitř a okolo nádrže čov. Hladinu vody průběžně kontrolujeme, její předstih ve všech částech čistírny před vrstvou betonu může být max. 20 cm. Při výskytu povrchové nebo podzemní tlakové vody, v nesoudržné půdě, písku, jílu ve velké hloubce nebo při umístění v blízkosti komunikace je nutná celková betonáž kvalitním betonem a opatření čistírny výztuhou proti vztlaku.

Čistírna odpadních vod - membránové dmychadlo

   Dmychadlo se umístí mimo objekt čistírny odpadních vod do 5 m, nejlépe do garáže, sklepa, technické místnosti, sloupku, soklu, přístřešku nebo do plastového boxu. V případě větší vzdálenosti je nutné řešit s dodavatelem. Potřebný prostor pro dmychadlo je 50x50x50 cm. Pro přívod vzduchu lze použít hadice PVC 25 mm, která musí být uložena v chránící liště (např. PVC, novodur). Rozvod vzduchu se zpravidla pokládá do společného výkopu kanalizace.

                                          Čističky odpadních vod, čov, čistírna, dmychadla

Čistírna odpadních vod - elektroinstalace

   Elektrickou část čistírny odpadních vod tvoří membránové dmychadlo, řízená časovým spínačem.

1. varianta: připojení do stávající elektroinstalace
Řízení a jištění dmychadla je umístěno v samostatném rozvaděči. Rozvaděč se připojí poddajným přívodem do stávajícího rozvodu elektrického proudu budovy pomocí pevně instalované zásuvky (součást elektroinstalace budovy). Vlastní pumpa se připojí do zásuvky 230/16A umístěné na venkovní stěně rozvaděče, zásuvka je jištěna jističem 6A a chráněna proudovým chráničem 30mA.
2. varianta: připojení do nové elektroinstalace (novostavba)
Je možné provést připojení dmychadla přímo do předem připravené zásuvky (vypustí se rozvaděč), jištění
a řízení lze umístit přímo do vlastního rozvaděče budovy. Provedení elektroinstalace a způsob připojení musí být totožný s první variantou. 

Čistírna odpadních vod - výhody a přednosti plastové konstrukce

Čističky odpadních vod, čov, čistírna► 100% vodotěsnost
► nízká hmotnost
► vysoká životnost
► lehká opravitelnost
► vysoká chemická odolnost
► cenová dostupnost
► vysoká tepelná odolnost
► rychlá instalace a hygienická nezávadnost
► čistírna nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz
► technické provedení čov může být upraveno pro konkrétní podmínky
► čov je bez pohyblivých dílů podléhajících opotřebení

yes Poskytujeme nadstandardní záruku 36 měsíců při splnění podmínek provozu.

yes Každá naše domovní čistírna odpadních vod splňuje EN 12566-3+A1: 2009 vč. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. CE

 
 
 

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.