Katalog produktů
Rychlý dotaz


Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Bazény - úprava vody

   Vodu v bazénech upravujeme bazénovou chemií nebo použitím UV lamp, systémem pro údržbu pomocí soli, ozonovou technologií Laguna, která je v dnešní době velmi oblíbená. Abychom měli záruku kvalitní a nezávadné vody, musí být součástí každého bazénu kvalitní odborný návrh technologie úpravy vody a její montáž.


► BAZÉNOVÁ CHEMIE


     Pro dosažení zdravotně nezávadné a křišťálově čisté vody ve vašem bazénu vám poslouží bazénová chemie, a to jak k pravidelné údržbě, tak i k případným akutním zásahům, které udržují vodu v perfektním stavu.

 

                               Testery pro testování bazénové vody        Chlorová a bezchlorová chemie do bazénu        Dávkovače bazénové chemie a tablet      

 

Testování vody

   K dosažení průzračně čisté vody je zapotřebí udržovat optimální úroveň tvrdosti vody, hodnotu pH a hodnotu chloru či aktivního kyslíku v bazénové vodě pomocí příslušných testerů .

 

Úprava pH vody v bazénu

- Hodnota pH = 7 = neutrální vodný roztok
- Hodnota pH pod 7 = roztok kyselý
- Hodnota pH nad 7 = roztok zásaditý (alkalický)
Doporučená hodnota pH vody v bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 až 7,4. V tomto rozsahu je dáno největší působení chloru bez vedlejších vlivů. Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení a účinnost dalších bazénových přípravků. Kontrola pH musí být prováděná minimálně 1x týdně pomocí testeru.

 

Chlorová dezinfekce vody

   Chlorová bazénová chemie tvoří ucelenou řadu přípravků pro ošetření bazénové vody. Množství chloru potřebného pro dezinfekci závisí na jakosti vody, teplotě a době styku chloru s vodou. Přípravky likvidují řasy, bakterie, houby, plísně..., působí tak, že po rozpuštění ve vodě postupně uvolňují chlor, a tím dochází k dezinfekci a oxidaci organických znečištění vody. Účinná dezinfekce je, když obsah volného chloru ve vodě se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,5 mg/l.
V případě přechlórování může dojít k zesvětlání a degradaci pláště bazénu.

 

Bezchlorová - kyslíková dezinfekce vody

   Bezchlorové přípravky slouží k alternativnímu způsobu péče o bazénovou vodu. Ideální hodnota kyslíku: 5,0-8,0 ppm.

 

Dávkovače chemických látek

  Dávkovače / úpravny chemických látek jsou levnější variantou pro pravidelné dávkování chemických látek a údržby vody v bazénu. Pomocí tablet v zásobníku dávkovače, kde protéká voda pokaždé, když sepne filtrace, je do vody dávkováno množství chlóru dle potřeby, kterou zvolíme. Dávkovač chemických látek lze napojit pomocí hadiček nebo do potrubí. 

 

► MODERNÍ ZPŮSOBY ÚPRAVY VODY V BAZÉNU

                            

                               UV lampy pro bazén        Elektrolýza slané vody        Ionizace Laguna        

UV lampa

   UV lampy vytvářejí sterilní prostředí v bazénové vodě. UV je přístroj, ve kterém je speciální žárovka, která při svícení vyzařuje intenzivně UV záření. Používáme jej pro ničení řas, parazitů, plísní, virů, kvasinek a bakterií v bazénové vodě.

 

Elektrolýza slané vody

   Kompletní zařízení pro úpravu bazénové vody pomocí elektrolýzy slané vody se samočistícími elektrodami.
Princip: pro provoz systému je nutné v bazénové vodě rozpustit bazénovou sůl v poměru 4-5 kg soli na 1000 l (1 m3) vody. Tím se vytvoří solinita vody v rozmezí 0,4-0,5%.
V elektrolytické cele, instalované do bazénového okruhu působením elektrického proudu, dochází k štěpení molekul soli a k tvorbě plynného chloru, který je okamžitě rozpuštěn ve vodě a vzniklá kyselina chlorná, která je základním dezinfikantem bazénové vody. V procesu elektrolýzy rovněž vznikají další účinné sanitační látky a to ozón a kyslík.

 

Ionizace Laguna

    Je zařízení pro bezchlorovou úpravu vody produkující neškodné kovové ionty, které zničí ve vodě přítomné řasy, bakterie a viry. Pracuje na bázi řízeného uvolňování iontů mědi, stříbra a zinku.

 

Automatické dávkovač

   Automat pro řízení kvality a úpravu bazénové vody. Dávkuje předem nastavené množství dezinfekce a udržuje její úroveň.


- Výše uvedená zařízení jsou v provozu pouze v době, kdy je spuštěna bazénová filtrace.

 


►  VŠE CO PŘÍMO SOUVISÍ S ÚPRAVOU VODY V BAZÉNU

 

Vysávání bazénu a proplach filtru

   Po určité době provozu způsobí nečistoty nahromaděné ve filtru zhoršení průchodu vody pískem a snížení průtoku filtrační jednotkou. To znamená, že je čas vyčistit filtr. Když nastavíte ovládací páku ventilu do polohy PROPLACH ( ZPĚTNÉ PRANÍ ) a spustíte čerpadlo na cca jednu minutu - průtok vody se automaticky obrátí, takže bude protékat od spodku nádoby přes filtrační písek, ze kterého vypláchne usazené nečistoty do odpadového potrubí. Když je filtr propláchnutý, nastavte páku do polohy VYPLÁCHNUTÍ FILTRU (ZAFILTROVÁNÍ ) a spusťte čerpadlo na půl až jednu minutu. Potom  nastavte páku ventilu zpět do polohy FILTRACE, aby se mohlo znovu zahájit normální filtrování. Důležité je rovněž pravidelné vysávání bazénu a po každém vysátí propláchnout filtr.

 

Prevence proti řasám

   Teplé letní počasí, zvýšené teploty, časté používání bazénu a nedostatečná filtrace jsou faktory, které mohou podpořit růst vodních řas. Jako preventivní přípravek se běžně používají Algicidy proti vodním řasám.

 

Stabilizace tvrdosti vody

   V případě, že je voda tvrdá, dochází k vylučování rozpuštěných vápenatých a hořečnatých solí z vody, na které se nabalují další nečistoty, a tím se vytváří vhodná půda pro tvorbu bakterií, řas a virů. Tvrdost se vyjadřuje obvykle v tzv. německých stupních tvrdosti - 1 °N = 18 mg oxidu vápenatého (CaO) v 1 litru.
Pro bazény je nejvhodnější tvrdost 8 - 10 °N.
- Voda měkká do 8 °N
- Středně tvrdá 8 - 18 °N
- Tvrdá 18 - 30 °N
- Velmi tvrdá nad 30 °N
Při napuštění bazénu vodou ze studny se může stát, že po prvním ošetření vody chlorem se objeví zelenavé nebo hnědavé zabarvení. Toto zabarvení svědčí o přítomnosti železa nebo manganu ve vodě, které díky chloru oxidují a vysrážejí se. Železo, které v převážné míře doprovází mangan, se vyskytuje v podzemních vodách. Principem odstraňování těchto prvků je převedení jejich rozpustné formy na nerozpustnou formu a jejich odstranění filtrací.

 

Flokulace (vločkování)

   Do vody jsou zanášeny, nebo jsou zde přítomny různé mikroskopické (koloidní) částice, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled. Zákaly mohou vznikat přítomností zvýšené koncentrace iontů vápníku, železa, manganu (zabarvení vody), nebo mohou být přinášeny do bazénu koupajícími např. mýdlem. Tyto částice koloidní povahy obalují bakterie a viry, ty lépe vzdorují dezinfekci a dochází tím ke zhoršování kvality bazénové vody. V mnoha případech již nemusí filtrační zařízení částice dostatečně odfiltrovat. Flokulace je fyzikálně chemický proces, kterým se z vody odstraňují koloidní látky anorganického a organického původu. Cílem tohoto procesu je vytvořit takové podmínky, aby se nečistoty přítomné ve vodě převedly do separovatelné formy - větších celků, které lze z vody odstranit sedimentací, nebo filtrací.

 

Čištění a obnova povrchu skeletu

   Pro správný požitek z koupání je nutné provést před každým novým napuštěním bazénu jeho dokonalé vyčištění. Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty, jako je např. kožní tuk, kosmetika z koupajících se osob, prach, nečistoty z ovzduší a okolí bazénu, vyloučená tvrdost z bazénové vody. Tyto nečistoty opět tvoří vhodnou půdu pro tvorbu bakterií a řas. Proto je nutné alespoň jedenkrát ročně, nejlépe na jaře před napuštěním, nebo při odpuštění vody pro zajištění bazénu na zimu, důkladně bazén vyčistit. Dodržením těchto zásad a při použití bazénové chemie pro vás nebude žádný problém docílit křišťálově čistou vodu právě ve vašem bazénu. 

V této kategorii nejsou žádné produkty.