Katalog produktů
Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Nejčastější dotazy k provozu ČOV

08.01.2015
(10) Hlasů
   
(4082) Zobrazeno

 

Přejeme Vám dobrý den a děkujeme za Váš zájem o domovní čističky odpadních vod (ČOV) z naší nabídky.
Všechny níže uvedené výrobky jsou vyrobeny z polypropylenu s ÚV filtrem, jsou ohodnoceny certifikátem jakosti TÜV a je na ně vydáno prohlášení o shodě. V zájmu kvality výrobků vyžadujeme u našich pracovníků státní zkoušku pro horkovzdušné svařování plastů.
Naše ČOV se vyznačují dlouhou životností, snadnou instalací, minimální zastavěnou plochou, vysokou účinností, nízkými provozními náklady, minimální poruchovostí a nároky na údržbu, tichým chodem a nekorodujícím provedením. Tomu odpovídá i maximální spokojenost našich zákazníků i téměř nulový počet reklamací.                                                           
Technologie čištění: odpovídá ČSN 756402, EN 12566-3+A1: 2009, konstrukční provedení jednotlivých typů vychází ze statického výpočtu. Čištění odpadních vod zajišťuje biologický heterogenní kal s předřazenou denitrifikací (zdrojem uhlíku pro její proces jsou samotné organické nečistoty), s dvojitou jednobublinkovou aktivací (nitrifikací) a dosazovací nádrží, kde dochází k sedimentaci aktivovaného kalu, jeho oddělení od vyčištěné vody a přečerpávání  tzv. mamutkou na dezintegrátor. Průtok ČOV je kontinuální.
Rozsah použití ČOV:  celoplastové malé čistírny odpadních vod GL jsou určeny pro jednotlivé objekty ( rodinné domky, malé provozovny apod.). Výkony ČOV GL-5, GL-8 a GL-12 naznačuje číslo v typovém označení – znamená počet osob, užívajících objekt s obvyklou produkcí odpadních vod (tj. BSK – biochemická spotřeba kyslíku - 60g na osobu a den ). 
Musí být na ČOV stavební povolení?
Ano, jako každé vodohospodářské dílo podléhá i ČOV stavebnímu řízení.
Povolení musí být vždy, pokud se odpadní vody vypouštějí přímo do povrchových vod, tedy do řeky, potoka, rybníka, nebo v případě, že je vypouštějí do podzemních vod přes půdní vrstvy.
Jaká je spotřeba elektrické energie ČOV GL- 5?
Na ČOV GL-5 pracuje vždy pouze jeden membránový kompresor s příkonem cca 76 W po dobu cca 19 – 20 hod. denně. Denní spotřeba el. energie je tedy 20 x 76W, tedy 1,52 kWh za den (555 kWh za rok).

Jak zjistíte jestli potřebujete nástavec nad standartní výšku?
Základní výška čistírny odpadních vod je 1800 mm. Při uložení do větší hloubky je nutné objednat nástavec.
Jak zjistíte jestli potřebujete nástavec?
Přivedete potrubí do místa, kde bude čistírna a změříte vzdálenost od středu potrubí na nátoku do čov po terén.
Je-li 550 mm, tak nástavec nepotřebujete. Vše nad naměřenou míru 550 mm je nástavec.

Jak vypadá voda na odtoku ze správně fungující ČOV?
Voda je naprosto čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu. Neměla by být k rozeznání od vody užitkové. 
Jak vypadají kaly?
Ve správně zaběhnuté a fungující ČOV musí být kal tmavě hnědý s minimem pěny.
Může být ČOV použita u rekreačních objektů s nepravidelným provozem?
Pokud na rekreační objekt jezdíte nepravidelně a pauza je delší než 10 dní, ČOV nedoporučujeme - vhodnější je septik s biofiltrem nebo jímka na vyvážení (i tato zařízení máme v nabídce). I obecně platí, že provoz ČOV by neměl být přerušován na více než 10 dní. Po přerušení je nutné dodat do ČOV nový aktivovaný kal, případně ji znovu nechat zaběhnout.
Jak je to při návštěvě více lidí?
Po dobu návštěvy více lidí, než je kapacita ČOV, zajistíme nepřetržitý chod čističky.
Jak zjistíme hodnotu kalu v ČOV?
Do skleněného válce odebereme z prostoru aktivace 1 litr kalu. Po 30 minutách sedimentace odečteme množství usazeniny a zjistíme objemovou koncentraci kalu. Minimum je 25%  a maximum 60 -70 %. Pro optimální provoz je doporučená hodnota kalu cca 40 – 60%. Přesnější je určení koncentrace pomocí sušiny kalu. Hodnota usušeného kalu v systému by se měla pohybovat v rozmezí 4 až 6 kg/m3 .
Kdy odkalujeme a jak likvidujeme kaly ?
Odkalování se provádí při dosažení koncentrace aktivovaného kalu větší než 6kg/m3 , což odpovídá  objemové koncentraci kalu větší než 70% po 30 minutové sedimentaci v kontrolním skleněném jednolitrovém válci. Odkalení se provede odčerpáním cca 1/2 až 2/3 objemu ČOV pomocí fekálního vozu, popř. jiné čerpací techniky. Každá část ČOV umožňuje samostatné vyprázdnění a odkalení. Odkalovat není vhodné v zimním období. Likvidace kalu musí proběhnout v souladu s příslušnými právními předpisy, týkajícími se nakládání s odpady.
Zapáchá ČOV?
Správně fungující ČOV nezapáchá. Pokud ano, je třeba zjistit poruchu či příčinu nedostatku kyslíku v konkrétní zapáchající komoře. Doporučujeme domovní kanalizaci odvětrat nad střechu objektu.
V jaké míře mohou přijít do ČOV tuky?
V míře odpovídající používání v běžné domácnosti. Není ale vhodné lít např. starý olej z fritézy přímo do odpadu. ČOV obvykle nezkolabuje, ale může dojít jednak k ucpání odpadů samotných a k tvorbě tukových sraženin (koulí, inkroustů, apod.), které mohou při vyšším počtu způsobit mechanické potíže. Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna potravin, kuchyně, nebo restaurace, je povinnost odpadní vody, přicházející z tohoto provozu, samostatně předčistit od tuků v lapači.
Jaká je produkce odpadních vod od jednoho člověka v litrech za den?
Pro ČR je to 150 litrů. Ve městech v ČR to může být i více, na venkově obvykle méně. Tedy reálně někde mezi 100 – 200 l.
Jaké je ochranné pásmo domovní studně?
Uvádí se ve vztahu ke kanalizačním objektům, a to 5 m u nepropustného podloží a až 12 m u propustných podloží.
Co může v ČOV zkorodovat?
ČOV je z plastu, všechny kovové součástky z nerezu, proto by nemělo korodovat nic. Dmychadlo je umístěno mimo ČOV v suchu.
Co a v jaké míře se může vylít do odpadu, ústícího do ČOV?
Vše, co se obvykle používá v domácnosti. Všechny chemické přípravky, které jsou konečnému zákazníkovi běžně dostupné v obchodech a měly by být biologicky rozložitelné. Naše ČOV je zároveň vybavena předřazenou akumulační nádrží, kde dochází k neutralizaci a případnému naředění závadnějších látek. Mluvíme samozřejmě o běžných dávkách chemikálií. Aaktivovanému kalu nejvíce škodí zejména chemikálie, měnící pH (kyseliny a louhy), a dále dezinfekční prostředky. Používání těchto látek je třeba hlídat a rozložit jejich nasazení do více etap (například: nečistit odpady louhem současně s dezinfekcí celého domu). Jestliže užitítěchto látek rozložíme do několika dní, ČOV se s tím vyrovná. Specifickou pozornost vyžaduje myčka, kde se používají obvykle silné louhy. Proto se  doporučuje po dobu zabíhání ČOV, a tedy tvorby bakterií, omezit provoz myčky, příp. ji přechodně odstavit. V poslední době se vyskytli i další „nepřátelé“ ČOV: vody z kondenzačních kotlů a gelové přípravky na WC, jenž je baktericidní a biologicky velice těžce odbouratelný (obsahuje tenzidy, které rozkládají lipidy). Nedoporučujeme používat tzv. ekologické prací prášky, neboť ty obvykle místo fosforečnanů obsahují zeolity, jež mohou být opět toxické pro aktivovaný kal. Dále lze jmenovat i méně obvyklé zdroje nebezpečí pro chod ČOV: fotokomory, galvanovny, větší prádelny, činění kůží, autoopravny, laboratoře apod. Tyto případy je vždy nutné konzultovat individuálně ještě před objednáním ČOV.
Jaké se mohou použít přípravky na čištění v domácnosti?
Seznam ekologických výrobků od firmy Euronu - Černý, které lze použít do čistíren odpadních vod:
Prostředek na čištění toalet – vyrobený výhradně z přírodních látek. Lze použít do biologických čistíren odpadních vod.
Čistící tablety do WC – jedinečná směs přírodních čistících látek, která odstraňuje vodní kámen a usazeniny z odpadu WC a zásobníku vody na splachování. Lze použít při biologických čističkách odpadních vod.
WC GEL – vysoce koncentrovaný prostředek, který má antibakteriální účinky.
Prostředek na čištění odpadů  - odstraňuje nečistoty a usazeniny v sifonech a odpadech a působí rychle.
Adresa firmy: EURONA s. r. o., Havlíčkova 285, 549 31 Hronov
Tyto výrobky neobsahují žádné formaldehydy. Neobsahují chlór, který výraznou měrou znečišťuje životní prostředí. Neobsahují fosfáty, které zatěžují životní prostředí. Fosfáty jsou ve výrobcích nahrazeny složkami mnohem ekologičtějšími..
Bez obav lze ale používat i běžné prostředky na čištění WC, jako jsou například Real, Cif, Jar a podobně.
Co dělat, když se do ČOV dostane toxická látka a biomasa odumře?
Podle zákona by se měl okamžitě stávající obsah ČOV s toxickou látkou vyvézt a odborně zlikvidovat. Na ČOV je pak nutné navézt nový aktivovaný kal, popř. ji znovu nechat zaběhnout. V praxi je ovšem nejjednodušší buď ČOV nechat kompletně vyvézt jako žumpu a poté nechat opět zaběhnout nebo prostě počkat, až se znovu obnoví podmínky, vhodné pro život aktivovaného kalu (cca do 3 – 4 týdnů).
Kde je na ČOV kontrolní místo odběru vzorků?
Odběrné místo je před vyústěním odtokové trubky z dosazovací nádrže do přepadu. Tedy poslední dostupné místo před odtokem z ČOV. V případě dalších instalovaných stupňů čištění je to vždy poslední dostupné místo před opuštěním ČOV. V případě nutnosti odběru vzorků z přítoku je nejvhodnější umístit pod přítokové potrubí nádobu tak, aby jí prošla veškerá přitékající odpadní voda a teprve z této nádoby odebírat „směsný“ vzorek. V žádném případě neodebírejte vzorek vody z akumulace, neboť nereprezentuje vodu na nátoku do ČOV.
Jaká je ideální vzdálenost od RD – stavení ?
Doporučujeme minimálně 2 – 3 m, do míst mimo vjezdy a směrem na kanalizaci.
Mohou jít do ČOV dešťové, drenážní vody a kondenzáty od kotlů?
V žádném případě.
Co s drtičem odpadu ?
Použití domovního drtiče odpadu není vhodné z důvodu zvýšení látkového zatížení ČOV.
Jaká je optimální doba chodu dmychadla ?
19 – 20 hod. denně dle zatížení ČOV a složení odpadní vody ( max. 0,75 m3/den ), v případě návštěvy více osob až 24 hod.
Co se stane při  výpadku elektrického proudu?
ČOV funguje jako septik a neucpe se kanalizace. Po zapnuti znovu naběhne.
Průměr potrubí na nátoku a odtoku ?
DN 125, 150 mm ( dle požadavků )
Jaká je hmotnost ČOV a jaký je potřebný počet lidí na uložení do staveb.jámy?
Hmotnost GL-5 je 160 kg, GL-8 je 180 kg a GL-12 je 220 kg. Manipulaci zvládnou 4 lidé.
Jaký má být spád potrubí domovní kanalizační přípojky?
Min. 2 – 3 % u přípojek, u kanalizačních řadů je to pak min 1%.
Jaká jsou nutná opatření u ČOV na zimní provoz?
Žádná, pokud je zajištěn přísun splašků. Pokud ne, může v důsledku poklesu teploty dojít k zastavení biochemické aktivity mikroorganizmů. K zamrznutí technologie dojít nemůže, pokud je v chodu.
Jaké by mělo být v ČOV rozmezí pH pro správnou funkci biologie?
Optimální pH pro funkci aktivovaného kalu je 7, tedy neutrální. Pokud je pH stabilní a nekolísá, může se biocenóza aktivovaného kalu adaptovat v rozmezí i cca 6 – 8. V případě kolísání bude problém udržet biologii na ČOV ve funkčním stavu. Poté je nutné řešit neutralizaci odpadních vod před jejich vlastním čištěním na ČOV.
Existuje přípravek, který po rozpuštění ve vodě vytvoří bakterie k okamžité funkčnosti ČOV?
Existují přípravky, obsahující různé enzymy a lyofilizované bakterie, které pomáhají při startu a zabíhání ČOV. Nejúčinnějším způsobem pro zaběhnutí ČOV je použít aktivovaný kal z jiné dobře fungující ČOV.
Mohu vodou z ČOV zalévat i zeleninu? (Dusičnany)
Vodu můžeme použít na zalévání, protože zbytkové koncentrace dusíku a fosforu jsou naopak vhodnými makronutrienty pro růst rostlin. Z hygienického hlediska, pokud je odtok ČOV vybaven UV lampou, nevzniká žádné riziko. Pokud není dezinfikován, je pouze nutné přerušit zálivku cca 2 měsíce před sklizní tak, aby došlo k přirozenému úhynu potenciálních zbytkových bakterií. Nezalíváme mladé rostlinky!!!
Jaká je pravidelná údržba ČOV ?
Údržba je podrobně popsána v „Provozním řádu“. Zjednodušeně lze říci, že stačí pravidelná kontrola jednou za dva týdny a poté cca po 6 – 8 měsících (v závislosti na zatížení) vyčerpat přebytečný kal (nad 65%).
Jaká je životnost ČOV?
Kalkulovaná životnost pro stabilitu pláště ČOV je 25 let. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV, jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující: vnitřní technologie cca 20 let, fólie provzdušňovacích elementů 12 let (cena výměny cca 1000,-Kč), dmychadlo 8 let (cena výměny cca 5000,-Kč) při výměně cívek po 4 letech (cena výměny cca 1000,-Kč) a výměně membrán po 2 letech (cena výměny cca 600,-Kč). 
Co se může na ČOV porouchat? Jaké mohou nastat problémy?
Mechanicky na ČOV pracuje v podstatě pouze lineární membránové dmychadlo. U dmychadla dochází k přímému mechanickému opotřebení pouze u pryžových membrán, na kterých je uchycen magnet, který bezdotykově vibruje v elektromagnetickém poli mezi dvěma cívkami. Pokud jsou tyto membrány pravidelně měněny, nemělo by dojít k jejich poruše. Další problémy, jako je třeba obalení koše nečistotami a podobně, lze jednoduše odstranit ostřikem nebo promícháním. Obdobně ucpání tzv. mamutky lze vyřešit svépomocí proplachem tlakovou vodou.
Co je biologické čištění vod?
Biologické čištění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním prostředí.
Co je rozkladný proces je složitý, rychlost závisí na mnoha faktorech: obsah kyslíku ve vodě, pH vody, teplota, typ znečištění, případné toxické látky ve vodě a metoda čištění.Biologický stupeň čištění odstraní tolik znečištění jako je použito na stavbu další buněčné hmoty. V povrchových vodách toto čištění probíhá samovolně, jen je proces dlouhodobý. V čistírně je proces intenzifikován. Závisí na koncentraci mikroorganismů v čistírně. Nutné je vytvoření dostatečných podmínek biologických procesů, např. provzdušňování při aerobním čištění. Proces aerobní probíhá za účasti molekulárního kyslíku. Jde tedy o oxidační rozklad organických sloučenin molekulárním kyslíkem, konečným produktem je oxid uhličitý a voda. Při biologickém čištění odpadních vod se uplatňují procesy podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které rozkládají organické látky za přítomnosti kyslíku.
Co je aktivační proces?
V základním uspořádání sestává aktivace z aerované (aktivační) nádrže, v níž dochází k procesu čištění odpadní vody za současné produkce aktivovaného kalu. Z aerované nádrže teče směs vyčištěné odpadní vody a kalu do nádrže separační (dosazovací), kde se složky od sebe oddělí sedimentací. Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu, nebo k dalšímu stupni čištění. Zahuštěný kal z dosazovací nádrže je vrácen zpět do aktivační nádrže. Tím se udržuje provozní koncentrace aktivovaného kalu. Do nádrže musí být přiváděn kyslík, obvykle provzdušňováním – jemnobublinou aerací. Aerací je obsah nádrže promícháván a tím dojde k dokonalému kontaktu aktivního kalu a odpadní vody.
Je ČOV více nebo méně infekční, než žumpa?
ČOV je mnohem méně infekční, než žumpa, hlavně díky probíhajícím rozdílným procesům v obou zařízeních, menšímu objemu odpadních vod i menším rozměrům samotného zařízení. V žumpě probíhají anaerobní procesy, jejichž finálními produkty jsou kromě biomasy obvykle voda a bioplyn, skládající se převážně z jedovatých plynů - metanu a sirovodíku. V anaerobních procesech navíc dochází jen k minimálnímu odstranění patogenních mikroorganizmů, které mohou způsobovat infekční onemocnění. V čistírně odpadních vod aerobního typu naopak dochází díky oxidaci vody a všech látek v ní obsažených k  čištění a zároveň k dezinfekci. Je prokázáno, že 99% všech patogenních mikroorganizmů, obsažených v surové odpadní vodě, je v procesu aerobního čištění zlikvidováno. Finálními produkty ČOV jsou kromě biomasy pouze voda a oxid uhličitý. K úplné dezinfekci vyčištěné odpadní vody lze ČOV vybavit chlorací nebo UV-lampou.
Jakou poskytujete na ČOV záruku a co zahrnuje?
Na ČOV jako na celek se poskytuje záruka 3 roky. Na dmychadle je záruka 2 roky. Jinak se záruka vztahuje na stabilitu a vodotěsnost nádrže a na mechanickou funkci všech součástí ČOV. Záruka se nevztahuje na biologickou funkci ČOV při nedodržení pokynu na provoz, údržbu
a nedodržení pokynů pro stavební zabudování. 
Cenové srovnání!
Pokud vám jiný dodavatel nabízí nižší cenu na čistírnu odpadních vod, pomůžeme vám nabídky srovnat. Někteří dodavatelé totiž jakoby "omylem" zapomínají na některé položky, a přestože je jejich cena na první pohled nižší, nakonec vám naúčtují mnohem více, než „drahá“ konkurence. Odborným srovnáním nabídek Vám pomůžeme podobnému nepříjemnému překvapení předejít.
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme a poradíme při osobní návštěvě v naší firmě, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Věříme, že Vám budou naše informace k užitku a těšíme se na případnou spolupráci.


                                                                                                                                                    Kolektiv zaměstnanců firmy GOOL s.r.o.

Vypracoval: Jan Gorel – jednatel GOOL s.r.o.